Reklamačný formulár

V prípade, že sa rozhodnete reklamovať dodaný tovar, využite pre reklamáciu prosím Reklamačný formulár, ktorý vyplnený zašlite na info@96design.sk. 

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť kliknutím SEM.